Certifikati i licence

Rješenjem Ministarstva kulture tvrtka EDING posjeduje suglasnost za obavljanje
poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to izvođenje građevinsko obrtničkih
radova na nepokretnom kulturnom dobru.
Temeljno opredjeljenje naše tvrtke je da stalno unapređuje svoje poslovanje.
Upravljanje, koordinacija i svakodnevna kontrola svih aktivnosti osigurava da krajnji
proizvod, završeni objekt, bude vrhunske kvalitete. Zbog toga naša tvrtka uspostavlja i
unapređuje vlastiti integrirani sistem upravljanja koji obuhvaća:

  • upravljanje kvalitetom ISO 9001:2015
  • upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14001:2015
  • upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu ISO 45001:2018

Ciljevi naše tvrtke su da:
1. omogućimo sigurno radno okruženje za naše zaposlene i za ugovarače
2. neprekidno usavršavamo naše sisteme i procese;
3. promoviramo sigurnost na radu povećanjem svijesti među našim zaposlenima i
    podizvođačima.