Trenutno u izvođenju

Pristanište SAKADAŠ

Investitor: JU PP Kopački rit Lokacija: Kopački rit Vrijeme izvođenja: veljača 2019.

Planira se izvesti potrebna infrastruktura turističkog pristaništa sa svim potrebnim sadržajima i zahtijevanim tehničkim karakteristikama pristaništa. 

Izgradnjom pontonskog pristaništa poboljšat će se uvjeti za daljnje korištenje jezera i obalnog pojasa.

Dječji vrtić KNEŽEVI VINOGRADI

Investitor: Općina Kneževi Vinogradi Lokacija: Kneževi Vinogradi Vrijeme izvođenja: srpanj 2019. / prosinac 2012.

Predviđena jerekonstrukcija /dogradnja zgrade za potrebe jaslica sa svim potrebnim sadržajima.

Osnovne tlocrtne dimenzije rekonstruirane zgrade su 17,15 * 11,53 m

U novom objektu predviđen je novi ulaz, dograđeni dio je povezan hodnikom sa postojećim dijelom zgrade kako bi se omogućilo kretanje djelatnika i funkcioniranje svih dijelova dječjeg vrtića kao cjeline.

Predviđeno je uređenje dječjeg igrališta spravama, urbanom opremom, te antistress podlogom za ublažavanje udarca površine je veličine 566,00 m2.