Dječji vrtić KNEŽEVI VINOGRADI

Predviđena jerekonstrukcija /dogradnja zgrade za potrebe jaslica sa svim potrebnim sadržajima.

Osnovne tlocrtne dimenzije rekonstruirane zgrade su 17,15 * 11,53 m

U novom objektu predviđen je novi ulaz, dograđeni dio je povezan hodnikom sa postojećim dijelom zgrade kako bi se omogućilo kretanje djelatnika i funkcioniranje svih dijelova dječjeg vrtića kao cjeline.

Predviđeno je uređenje dječjeg igrališta spravama, urbanom opremom, te antistress podlogom za ublažavanje udarca površine je veličine 566,00 m2.Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: Općina Kneževi Vinogradi Lokacija: Kneževi Vinogradi Vrijeme izvođenja: srpanj 2019. / prosinac 2012.