DJEČJI VRTIĆ SUKNOVCI

Rekonstrukcija postojeće građevine osnovne škole koja se prenamjenjuje u dječji vrtić i izgradnja pomoćne građevine.

Uz sjeveroistočno pročelje dodaje se trijem koji štiti od atmosferilija prilikom ulaska u zgradu vrtića.

Unutar pomoćnog objekta smješteni su energetsko-gospodarski sadržaji: spremište smeća, radionica domara s garderobom i sanitarijama, spremište vanjskog igrališta, strojarnica.Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: OPĆINA PROMINA, Oklaj Lokacija: Suknovci Vrijeme izvođenja: kolovoz 2020. / lipanj 2021.