DJEČJI VRTIĆ VEPRINAC

Zbog nedostatka prostora u zgradi Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov Opatija - područna škola i dječji vrtić u Veprincu, za potrebe dječjeg vrtića postojeća zgrada je dograđena prateći konfiguraciju terena, trapeznog tlocrtnog oblika.

Postojeća zgrada je izgrađena 1912.godine i sastoji se od suterena, prizemlja i kata. Prostori na svim etažama su u funkciji područne osnovne škole i dječjeg vrtića te se u istoj nalaze prostorije školskog i predškolskog odgoja.

Dogradnjom postojeće zgrade dobiven je novi prostor za dječji vrtić za 50 djece.

 Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: GRAD OPATIJA Lokacija: Veprinac Vrijeme izvođenja: kolovoz 2020. / prosinac 2020.