Kulturno - povijesni parka Nehaj

Radovi na uređenju kulturno - povijesnog parka NEHAJ i izgradnja javne rasvjete i videonadzora.

Objekt je registriran kao zaštićeno kulturno dobro.

Radovi su rađeni pod nadzorom i odobrenjem Konzervatorskog odjela.Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: Grad SENJ Lokacija: Senj Vrijeme izvođenja: rujan 2012. / travanj 2013.