Međunarodni multikulturalni centar za djecu i mlade u TKONU

Izgradnja novih i zamjenskih građevina ugostiteljsko – turističke namjene ukupnog kapaciteta 60 ležajeva s pratećim prostorima.

Projektirani su: nova glavna zgrada kapaciteta 54 ležaja s kuhinjom i zajedničkim prostorima te novi vanjski tuševi, a na mjestu postojećih apartmana planirana je izvedba zamjenskih sa još 6 ležaja.Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ Lokacija: Tkon Vrijeme izvođenja: listopad 2021. / listopad 2023.