Osnovna škola

Rekonstrukcijom potkrovlja predviđeno je da su smješteni dodatni sadržaji u školi, (sanitarni čvorovi za učenike i nastavnike, knjižnica, 4 učionice, spremište, kabineti, hodnik) te dogradnja vanjskog evakuacijsko stubište. Rekonstrukcijom će se izvesti i drugi radovi na 1. katu i prizemlju koji su nužni za zaštitu od požara u dijelu stubišta i evakuacijskog.

Predviđeno je da projektirani dijelovi građevine zadovolje sve trenutačne zahtjeve energetske učinkovitosti u zgradarstvu kao što su udjeli obnovljivih izvora.

Zadržava se postojeća namjena građevine. Iako se rekonstrukcijom povećava broj učionica i kabineta, zadržava se postojeći broj učenika kao i smjena u kojima se održava nastava.Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: Osnovna škola Lokacija: Rugvica Vrijeme izvođenja: srpanj 2022. / travanj 2023.