Prihvatni centar Ježevo

U kompleksu Prihvatnog centra za strance „Ježevo“, uklonjena je postojeća montažna građevina zbog dotrajalosti i nemogućnosti prilagobe i na njenom mjestu u istim tlocrtnim gabaritima izgrađena je zamjenska građevina koja je u svemu zadržala postojeću namjenu.

U sklopu rekonstrukcije zgrade kuhinje izvedena je nova plinska instalacija za potrebe kotlovnice i kuhinje, te nova kotlovnica.

Zamijenjena je sva instalacija vodovoda i kanalizacije u zoni obuhvata rekonstrukcije, te dodatno rekonstrukcija vanjskog razvoda kanalizacije uz objekt kuhinje.

Zgrada kuhinje nakon rekonstrukcije ima vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu.

Zamijenjena je kompletna električna instalacije jake i slabe i sva oprema, gromobranska instalacija i vatrodojava.

Izvedena je  instalacija grijanja i ventilacija te instalacija plina.Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: Ministarstvo unutarniih poslova RH Lokacija: Ježevo Vrijeme izvođenja: rujan 2017. / kolovoz 2018.