Pristanište SAKADAŠ

Planira se izvesti potrebna infrastruktura turističkog pristaništa sa svim potrebnim sadržajima i zahtijevanim tehničkim karakteristikama pristaništa. 

Izgradnjom pontonskog pristaništa poboljšat će se uvjeti za daljnje korištenje jezera i obalnog pojasa.



Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: JU PP Kopački rit Lokacija: Kopački rit Vrijeme izvođenja: veljača 2019.