Pula film festival

Rekonstrukciji poslovnog prostora Pula film festivala, na lokaciji Uspon na Kaštel 2.Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: Pula film festival, Javna ustanova Lokacija: Pula Vrijeme izvođenja: sječanj 2010. / travanj 2010.