Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju LIPIK - Kamene kupke

Građevinama je spomenik kulture i radovi se izvode pod nadzorom Ministarstva kulture.

Izvoditelj je izvodio radove u kojima je predmet zahvata rekonstrukcija poslovne građevine Doma 1 i Rimskih.

Na objektu izvedena je kompletna demontaža postojećeg pokrova, zamjena i izvođenje nove krovne konstrukcije krovišta.

Sanacija objekata, izvedena su dva nova armiranobetonska okna za dizala te isporuka i montaža dizala

Građevna stolarija unutarnja i vanjska izvedena je kao drvena, poštujući tradicionalne detalje izvedbe.

Izvođeni su podopolagački radovi, keramičarski, kamenarski i taracerski radovi.

Izvedeni su elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje, Instalacije vode i odvodnje, kompletna sanitarna oprema, strojarske instalacije radijatorskog grijanja, grijanja i hlađenja pomoću ventilokonvektora.

Uređenje okoliša.Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju LIPIK Lokacija: Lipik Vrijeme izvođenja: lipanj 2012. / srpanj 2013.